தொழில்துறை வடிவமைப்பாளர்களின் பணிகள்.

தொழில்துறை வடிவமைப்பாளர்கள் வணிக, மருத்துவ மற்றும் பிற தொழில்துறை தயாரிப்புகளுக்கான சிறந்த வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகின்றனர். பெருமளவு உற்பத்திக்காக இந்த வடிவமைப்புகளின் மாதிரிகள் மற்றும் முன் மாதிரிகளையும் அவர்கள் உருவாக்குகின்றனர். தொழில்துறை வடிவமைப்பாளர்கள் உருவாக்கும் தயாரிப்புகள் பொம்மைகள், டோஸ்டர்கள் முதல் தளபாடங்கள் மற்றும்…

வடிவமைப்புத் துறையில் பிற்கால வளர்ச்சி.

வடிவமைப்பு என்பது மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த ஒரு துறையாகத் தற்காலத்தில் இருக்கிறது. இதற்குத் தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்ற மற்றும் திறமையான நபர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இது பல துணை புலங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் பல்வேறு சிறப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பில் பணிபுரியும் நபர்கள் பரந்த அளவைக்…

வடிவமைப்பு துறையின் வகைகள்.

தொழில்நுட்பமும் புதுமையும் தொடர்ந்து உருவாகி வருவதால் வடிவமைப்பு உலகம் என்பது எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும், புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அதால் வடிவமைப்பின் உதவி தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும்…

வடிவமைப்புத் துறை கல்வி.

தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றலைக் கொண்ட இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் வடிவமைப்பு கல்வியும் ஒன்றாகும். வடிவமைத்தல் துறை சார்ந்த படிப்புகள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் ஃபேஷனுடன் தொடர்புடையவை என்றாலும், இது இந்த ஒரு துறையில் மட்டும் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறிவிட…

இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் சுருக்கமான வரலாறு

இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் சுருக்கமான வரலாறு: இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் தொழில் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பாரம்பரியத்தை கொண்டது. இந்த நூறு ஆண்டுகளில், அலங்கரித்தல், வடிவம் மற்றும் செயல்பாட்டைத் தழுவுதல் எனத் தொடங்கி பெரிதாக வளர்ந்து வந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு மற்றும் அனுபவம்…

உள்கட்ட வடிவமைப்பின் கொள்கைகள்.

உள்கட்ட வடிவமைப்பு என்பது தற்காலத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறையாக வளர்ந்து வருகிறது. ஒரு சிறந்த உள்கட்டமைப்பு ஒரு நிறுவனத்தைச் சிறந்த முறையில் காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த உள்கட்டமைப்புகளை திறம்பட செய்ய இன்று பல திறமையான உள்கட்ட வடிவமைப்பாளர்கள் உள்ளனர் உள்துறை வடிவமைப்பின்…

உள்கட்ட வடிவமைப்பு முக்கியத்துவங்கள்.

உள்கட்ட வடிவமைப்பின் முக்கியத்துவம்: உங்கள் வீடு அல்லது கட்டிடங்களில் நவீன முறையில் உள்கட்ட வடிவமைப்பு வசதிகளைச் செய்ய நீங்கள் விரும்பினால், ஒரு தகுதி வாய்ந்த உள்கட்ட வடிவமைப்பாளர்களைச் சந்தித்து நீங்கள் ஆலோசனைகளைக் கேட்கலாம். மேலும் அவர்களிடம் உங்கள் விருப்பங்களைத் தெரிவித்து அதன்படி…

இன்டீரியர் டிசைன் என்றால் என்ன?

இன்டீரியர் டிசைன் என்றால் என்ன? இன்டீரியர் டிசைன் என்பது ஒரு பன்முகத் தொழிலாகும். இதில் கட்டமைக்கப்பட்ட உள்துறை சூழலை அடைய ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் படைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தத் தீர்வுகள் பலவகை செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. இது குடியிருப்பாளர்களின் வாழ்க்கைத்…

Copyright 2023 Interior Design Academy | All Rights Reserved.