வடிவமைப்புத் துறை கல்வி.

தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றலைக் கொண்ட இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் வடிவமைப்பு கல்வியும் ஒன்றாகும். வடிவமைத்தல் துறை சார்ந்த படிப்புகள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் ஃபேஷனுடன் தொடர்புடையவை என்றாலும், இது இந்த ஒரு துறையில் மட்டும் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறிவிட…

இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் சுருக்கமான வரலாறு

இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் சுருக்கமான வரலாறு: இன்டீரியர் வடிவமைப்பின் தொழில் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பாரம்பரியத்தை கொண்டது. இந்த நூறு ஆண்டுகளில், அலங்கரித்தல், வடிவம் மற்றும் செயல்பாட்டைத் தழுவுதல் எனத் தொடங்கி பெரிதாக வளர்ந்து வந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு மற்றும் அனுபவம்…

உள்கட்ட வடிவமைப்பின் கொள்கைகள்.

உள்கட்ட வடிவமைப்பு என்பது தற்காலத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறையாக வளர்ந்து வருகிறது. ஒரு சிறந்த உள்கட்டமைப்பு ஒரு நிறுவனத்தைச் சிறந்த முறையில் காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த உள்கட்டமைப்புகளை திறம்பட செய்ய இன்று பல திறமையான உள்கட்ட வடிவமைப்பாளர்கள் உள்ளனர் உள்துறை வடிவமைப்பின்…

உள்கட்ட வடிவமைப்பு முக்கியத்துவங்கள்.

உள்கட்ட வடிவமைப்பின் முக்கியத்துவம்: உங்கள் வீடு அல்லது கட்டிடங்களில் நவீன முறையில் உள்கட்ட வடிவமைப்பு வசதிகளைச் செய்ய நீங்கள் விரும்பினால், ஒரு தகுதி வாய்ந்த உள்கட்ட வடிவமைப்பாளர்களைச் சந்தித்து நீங்கள் ஆலோசனைகளைக் கேட்கலாம். மேலும் அவர்களிடம் உங்கள் விருப்பங்களைத் தெரிவித்து அதன்படி…

இன்டீரியர் டிசைன் என்றால் என்ன?

இன்டீரியர் டிசைன் என்றால் என்ன? இன்டீரியர் டிசைன் என்பது ஒரு பன்முகத் தொழிலாகும். இதில் கட்டமைக்கப்பட்ட உள்துறை சூழலை அடைய ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் படைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தத் தீர்வுகள் பலவகை செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. இது குடியிருப்பாளர்களின் வாழ்க்கைத்…

Copyright 2021 Interior Design Academy | All Rights Reserved.