சமீபத்திய பதிவுகள்

உள்துறை வடிவமைப்பு மருத்துவமனைகளின் கட்டமைப்பில் ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?

மருத்துவமனைகள் மன அழுத்தமுள்ள இடங்களாக இருக்கின்றன. நோயாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு மட்டுமல்ல, மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குக் கூட இது பொருந்தும். ஏற்கனவே நிறைய தொந்தரவுகள் இருப்பதால், நேர்மறை மற்றும் கவர்ச்சியான உள்துறை வடிவமைப்பு மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தின் அளவைக்…