சமீபத்திய பதிவுகள்

இந்தியாவில் உள்ள பிரபலமான வடிவமைப்பு சார்ந்த படிப்புகள்.

தொழில் வளர்ச்சிக்கான மகத்தான ஆற்றலைக் கொண்ட, இந்தியாவில் உள்ள கல்வியின் அனைத்து துறைகளிலும் குறைவாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட துறைகளில் வடிவமைப்பு ஒன்றாகும். டிசைனிங் படிப்புகள் பெரும்பாலும் ஃபேஷன் டிசைனிங்குடன் தொடர்புடையதாக இருந்தாலும், அது தற்போதைய குறிப்பிட்ட துறைக்கு மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. இந்தியாவில்…

Copyright 2022 Interior Design Academy | All Rights Reserved.